เปิดความเชื่อถือ อาถรรพณ์วังน้ำวน หน้าวัดพนัญเชิง

วันนี้ aorest ร้านพวงหรีด เสนอเรื่องจากกรณีเหตุเรือล่ม บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรพิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความคิดว่าจุดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำใหญ่ทั้งยัง 2 สายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเมื่อแม่น้ำทั้งยัง 2 สายมาบรรสิ้นสุดกัน กำเนิดเป็นวังน้ำวน มีกระแสน้ำไหลแรงเชี่ยว ประกอบกับแม้มีฝนตกมาก หรือฤดูน้ำหลาก จุดนี้ก็จะเป็นจุดอันตราย ทำให้ก่อนหน้าที่ผ่านมาบริเวณนี้เกิดเหตุเรือล่มบ่อย ซึ่งถึงแม้จะมีการคาดหมายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งอุบัติเหตุ แม้กระนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเลื่อมใสของราษฎรที่มั่นใจว่าจุดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นจุดอาถรรพ์ด้วย

สำหรับเรื่องราวของอาถรรพ์วังน้ำวนนี้ มีความคิดว่าจุดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นจะมีถ้ำใต้น้ำอยู่ แม้เรือผ่านช่วงน้ำวนนี้ จำเป็นต้องจุดธูปแจ้ง เป็นการขอผ่านทางให้สิ่งศักดาช่วยป้องกัน เรือก็จะสามารถผ่านบริเวณจุดนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

นายกฤษฎา บัวรังษี หัวหน้ากลุ่มงานท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา ได้พูดถึงเรื่องของถ้ำใต้น้ำวัดพนัญเชิงฯ ในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระบุว่า

ความเลื่อมใสเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงฯ นั้น คนในพื้นที่เล่าต่อๆกันมาว่า เวลาไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปในโบสถ์ วัดพนัญเชิงฯ เมื่อเอาหูแนบพื้น ก็จะได้ยินเสียงราวกับมีโพรง หรือว่าถ้ำอยู่ข้างล่าง จึงเช้าใจกันว่าข้างล่างมีถ้ำ และมีโพรงไอ้เข้ใหญ่อยู่ข้างล่าง ซึ่งในเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่มาในรูปแบบของความเป็นมงคล โชคลาภ มิได้เป็นความมั่นใจว่าจะมีใครเสียชีวิตตรงนั้น

และเมื่อพูดถึงวัดพนัญเชิงฯ แล้ว ยังมีหนึ่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงกับวัดพนัญเชิงฯ เป็นเรื่องของพระนางสร้อยดอกหมาก โดยปรากฎในดงษาวดารเหนือ ที่ได้มีการพูดถึงพระนางสร้อยดอกหมาก เอาไว้ภายในเรื่องของพระเจ้าสายน้ำผึ้งว่า

พระนางสร้อยดอกหมาก เป็นพระลูกสาวบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีน คลอดจากจั่นหมาก พระเจ้ากรุงจีนได้ทรงยกลูกสาวของท่านให้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง โดยทั้งยัง 2 เข้าพิธีอภิเษกกัน ก่อนที่พระเจ้ากรุงจีนจะทรงจัดสำเภาให้พระเจ้าสายน้ำผึ้ง และพระนางสร้อยดอกหมากได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าสายน้ำผึ้งได้เสด็จเข้าพระราชสำนักก่อน และส่งผู้รับมาพระนางสร้อยดอกหมากเข้าพระราชสำนัก แม้กระนั้นพระนางสร้อยดอกหมากนั้น อยากที่จะให้พระเจ้าสายน้ำผึ้งมารับด้วยท่านเองเมื่อมองไม่เห็นท่านจึงไม่ยินยอมเสด็จ ประกอบกับที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งได้ทรงพูดเย้าแหย่ในเชิงว่าไม่มาก็อยู่ตรงนี้ พระนางกำเนิดความเข้าใจผิด และความน้อยใจ จึงทรงกลั้นใจจนสวรรคต พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงโปรดฯ ให้สร้างศาลขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระนางสร้อยดอกหมากที่จากไป

สำหรับ ศาลพระนางสร้อยดอกหมาก หรือศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตั้งอยู่ด้านในบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปขอพรในเรื่องต่างๆทั้งยังขอพรความรัก งานการ การบรรลุผล และเงินทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.